Norkring

Telelosji

Norkring tilbyr innplassering av utstyr i våre tekniske bygg, master og tårn. Med telelosjitjenester fra oss er dere garantert et fokus på sikkerhet. Vi tilbyr overvåking, fjernstyring, en sikker plassering av utstyret, sikker kraftleveranse og reservestrømløsninger. Som følge av at vi har kunder med samfunns- og beredskapsansvar samt varslingskrav, har vi svært strenge krav til oppetid, responstid og feilretting på et flertall av våre mastestasjoner. Vi har et bemannet drifts- og supportsenter som overvåker utstyr og tjenester 24/7.

Telelosjiproduktet består av fem produktmoduler:

  • Plass til utstyr
  • Plass til antenne
  • Terminering
  • Kraftforsyning
  • Ekstern framføringsvei

Snakk med oss

Snakk med oss om hvilke behov dere har, og muligheter vi kan tilby.

For henvendelser om Telelosji og innplassering, ta kontakt på nk.samlokalisering@telenor.com.
Fyll gjerne ut følgende skjemaer for raskere behandling av din sak:

Telelosji Skjema Antenneinnplassering forespørsel og bestilling
Telelosji Skjema Forespørsel og Bestilling

Priser

Telelosji er adgang for en teleoperatør til å plassere eget utstyr i en annen netteiers sentral eller basestasjon, slik at de kan tilby tjenester via sitt eget telenett eller leide linjer til sine kunder. Området Telelosji er regulert av myndighetene. Priser for våre tjenester er koordinert med Telenor: https://www.telenorwholesale.no/wp-content/uploads/2019/01/Telelosji_Bilag-3_Priser-og-prisforutsetninger_gyldig-fra_2019-01-01.pdf

Andre tjenester innen Tower Service

Planlegging
Norkring tilbyr teknisk design og geografisk løsningsplanlegging av enkeltinstallasjoner og nettverk. Vi foreslår løsninger, utstyr og lokasjoner, samt klargjør det som må være på plass for å starte en byggefase, med alt fra telelosji, dokumentasjon, koordinering med andre parter, innkjøp og logistikk.

Bygging
Norkring tilbyr prosjektadministrasjon, feltbemanning for rigg, bygging og installasjon på basestasjon med de tilhørende tjenester som dekker din virksomhets spesifikke ønsker og behov.

Operasjon av tjenesten
Norkring tilbyr drift, overvåkning og feilretting av utstyr basert på ønsket responstid og oppetid. Vihar et landsdekkende regionapparat samt samarbeid med landsdekkende entreprenører.

Support
Norkring tilbyr support med overvåkning av utstyr og tjenester 24/7, og tilpasser disse til ønsket responstid og servicebehov.

Medietjenester
Norkring leverer i dag et stort spekter av tjenester til mediebransjen. Det være seg alt fra teknisk planlegging, rigg og drift, til overføring av video, live eller remote, med høy HD-kvalitet og svært lav forsinkelse. Vi leverer også tilleggstjenester som muliggjør multicasting, koordinering av mediestrømmer, lagrings- og taggetjenester.

Teknisk Rådgivning
Norkring bistår med teknisk rådgivning innen planlegging, design, nettverk og prosjektstyring,innenfor vår kjernekompetanse hvor vi også er markedsledende.

Kontakt oss

Vennligst kontakt Vivi Nyseter-Østby, Direktør Produkt & Salg, Tower Services, Norkring.

Vivi Nyseter-Østby

Vivi Nyseter-Østby

Tower Service

Telefon +47 416 54 929 E-post vivi.nyseter-ostby@telenor.com

Viktig informasjon for besøk og arbeid på Norkrings stasjoner

Montasjeprinsipper Norkring – for antenner og kabler i Norkrings master og tårn

Med bakgrunn i gjeldende trusselbildet, samt utviklingen av kriminalitetsbildet, er det svært viktig å være ekstra observant ved arbeid på våre anlegg og lokasjoner. Vi innskjerper med dette som utgangspunkt krav til årvåkenhet både for å forhindre regelrette tyverier av utstyr, samt for å redusere faren for at uvedkommende driver uønsket aktivitet i og omkring våre stasjonsanlegg.

Norkring har fulgt en del hendelser gjennom de siste årene, og har løpende dialog med relevante aktører som vurderer utviklingen generelt. Eksempelvis har det i Sverige blitt utført sabotasje på radio- og telemaster, det har blitt stjålet arbeidsklær som benyttes av entreprenører og det er stjålet klatreutstyr til klatring i master. I tillegg har det både i Norge og i våre naboland vært noen alvorlige digitale angrep mot medier og offentlig sektor.

Tiltak som er iverksatt

Entreprenørene skal utvise skjerpet årvåkenhet og aktsomhet i forbindelse med arbeid på Norkrings stasjonsanlegg og installasjoner. Alle entreprenører skal bære adgangskort og ha med seg offentlig godkjent legitimasjon (førerkort eller pass). Ingen dører skal stå åpne eller holdes åpne for andre, og ingen skal slippes inn uten at de selv benytter eget adgangskort.

Biler med utstyr og verktøy skal låses umiddelbart når det ikke sitter noen i kjøretøyet. Verktøy, arbeidsklær og øvrig utstyr skal bæres eller være på arbeidssted under tilsyn, eller ellers være innelåst.

All aktivitet eller hendelser som kan ansees som unormalt skal varsles umiddelbart til NOC Norkringtryvakt@telenor.com, eller på telefon til 22 77 30 00. NOC Norkring vil videreformidle informasjon til riktig instans.