Norkring

Kapasitet og aksess

Vi tilbyr sikker fiberoverføring med høy kapasitet, i tillegg til mulighet for redundans. Norkrings nett har svært lav forsinkelse - 200ms, noe som er av stor betydning under direktesendinger. Våre løsninger gir mulighet for oppkobling mot et verdensomspennende nett og aksesspunkter. Løsninger vi bruker på arenaer i Norden i dag har eksempelvis over 150 aksesspunkter.

Remote production

Norkrings kontribusjonsløsning er klar for All-IP og tilbyr både rene IP-løsninger og hybrid for remote produksjon. Norkrings nettverksløsning muliggjør at kun produksjonsteamet er på arenaen eller lokasjonen, mens produsenten kan jobbe fra hovedkontoret. På denne måten slipper man en stor produksjonsbuss og reduserer reiser og utnytter ressursene på en mer effektiv måte.

MCR

Master Control Room

Å være på lufta med rett linje til rett tid er kritisk. Fra Norkrings kontrollrom overvåkes alle våre tjenester 24/7. Vårt kontrollsenter er bemannet med høyt kvalifiserte medarbeidere. Vi tar gjerne ansvaret for å følge sendinger, sikre at kvaliteten på lyd og bilde er riktig og at alle filer havner på riktig sted og med riktig kvalitet. MCR kan også brukes ved internasjonale leveranser. På denne måten har dere ett kontaktpunkt som følger opp kvaliteten i produksjonen.