Norkring

To nett for framtiden

Norkring Broadcast Services leverer i dag to typer sendenett: DTT (Digital Terrestrial Television) for digitale TV-signaler, og DAB (Digital Audio Broadcasting) for digitale radiosignaler som kringkastes fra bakkebaserte sendere. DTT dekker mer enn 95 % av befolkningen, mens DAB dekker henholdsvis 92 % for kommersielle radiokanaler og 99,5 % for NRK.

Digitaliseringen av radio- og TV-signalene gir mange spennende muligheter både for kringkasterne og mottakere i dagog på sikt. Norkring er en spydspiss i denne utviklingen, slik at våre kunder alltid vil kunne tilby relevante tjenester som forbedrer seer- og lytteropplevelsene.

Pålitelighet

Som en del av Norges beredskap i krisesituasjoner, der vi skal sikre varsling av samtlige innbyggere via NRK P1, er oppetid og sikkerhet av høyeste prioritet hos oss. Vi er en del av landets nasjonale infrastruktur. Det forplikter, og kommer alle våre kunder til gode. Norkring har et døgnbemannet operasjonssenter for overvåking av nettene. Er det behov for vedlikehold av infrastruktur, eller det oppstår feil, sender vi ut personell fra vårt landsdekkende nettverk av entreprenører.

Alltid optimal løsning

Med vår solide kompetanse og våre kringkastingsnettverk tilbys alltid den optimale løsningen for deres spesifikke behov. Bruk oss som totalleverandør, eller kompletterende løsninger med tjenester i vårt nettverk. Vi har gode nettverksplanleggere, og er kjent for å tilby riktige og gode tjenester til våre kunder. Dette er en posisjon vi er svært opptatte av å bevare.

Også for andre bransjer

Levende bilder og lyd er vår primære bransje. Husk likevel at våre overvåkings- og sambandsløsninger kan tilpasses alle bransjer som trenger overvåking eller direkte aksess til kunder eller produksjonsenheter. Mulighetene gjennom vårt nettverk er mange. Snakk med oss, så ser vi sammen på hvilke løsninger eller nyskapninger vi kan bidra med for dere.

Referanser

Digital TV

Fra analogt til digital TV i Norge. I 2006 fikk Norges Televisjon (NTV) tildelt konsesjon fra myndighetene for utbygging og drift av digitalt bakkenett i Norge. Blant premissene for konsesjonen lå det både innholds- og dekningskrav.

Les referanse

Kontakt oss

Henrik Byremo

Henrik Byremo

Salgsdirektør

Telefon +47 415 21 906 E-post henrik.byremo@telenor.com
Trond K. Hagen

Trond K. Hagen

Broadcast Services DTT

Telefon +47 900 62 985 E-post trond-kaare.hagen@telenor.com
Jan Erik Hagelund

Jan Erik Hagelund

Broadcast Services DAB

Telefon +47 900 23 120 E-post jan-erik.hagelund@telenor.com