Norkring
Samfunnsansvar

Miljø

Å identifisere og håndtere den påvirkning Norkring har på miljøet i tråd med internasjonale standarder og sørge for etterlevelse av Telenor Group retningslinjer og prosedyrer.

Samfunn

Å identifisere og håndtere den påvirkning Norkring har på samfunnet, som menneskerettigheter og oppfølging av underleverandører.

Governance

Å sikre etterlevelse av høye forretningsetiske standarder samt internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og arbeidsrettigheter.

Samarbeid med PLAN International Norge

Norkring støtter et prosjekt i Malawi som bruker radio som virkemiddel for å bekjempe barneekteskap, ivareta barns rettigheter og formidle viktig informasjon.

I mars 2019 bidro Norkring til at ungdomskanalen Radio Timveni når ut til flere barn og ungdom. Kanalen har nå tilnærmet 100 prosent dekning i Malawi takket være gjenbruk av Norkrings FM-sendere.

Personvernerklæring

Norkrings personvernerklæring beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om våre kunder og om besøkende på våre internettsider, hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker opplysningene samt hvordan vi ivaretar våre kunders rettigheter og reglene i personvernlovgivningen.