Norkring

Et kontribusjonsnett tilpasset store mengder data

Norkring har bygget et nett som knytter alle regionskontorene sammen med hovedkontoret. Nettet er basert på WAN-teknologi og er et kontribusjonsnett med lik kapasitet begge veier i tillegg til mulighet til en bakupløsning ved utfall. Nettet er tilpasset overføring av store mengder data med krav til kapasitet og sikkerhet.