Norkring

Norkring som utbygger

Norkring ble valgt som utbygger av nettet med krav om 95 % befolkningsdekning. Dette stilte helt spesielle krav til både organisasjonen, samarbeid med kunden og leverandører. Nye tekniske løsninger ble utviklet for mer effektiv bruk av frekvenser, bedre kapasitet og for å gi dekning i ønsket område. Prosjektledelse og kommunikasjon på tvers av alle aktører ble løst ved hjelp av nye digitale verktøy. I 2008 sto det digitale nettet (DTT) klart. RiksTV tilbyr i dag abonnement til publikum med et betydelig antall kanaler, i tillegg til NRKs innhold.

Nye tekniske løsninger ble utviklet for mer effektiv bruk av frekvenser, flere kanaler og for å gi dekning i ønsket område.