Norkring

For å gi en best mulig reell dekning, har Norkring gjennomført en kombinasjon av teoretiske beregninger og befaringer med lytting og målinger langs veier og der folk bor. De siste årene er det lagt betydelige ressurser i befaringer og målinger i felt for å finne de beste løsningene for å imøtekomme NRKs ønske.

Basert på kompetansen til erfarne nettplanleggere, dekningsmålinger, lokal kunnskap og tilbakemeldinger fra publikum, har Norkring i samarbeid med NRK funnet gode løsninger for ytterligere utbygging, slik at enda flere får tilgang til DAB.

Tjenester som Norkring leverer: Nettplanlegging, dekningsmåling