Norkring

Gå globalt med tjenestene gjennom Norkring

Norkring tilbyr nå kontribusjon globalt gjennom en ny partneravtale med Telstra. Avtalen som ble signert i april 2019 gir Norkrings kunder tilgang til Telstras globale tjenestenettverk. Partnerskapet inkluderer store leverandører av kontribusjonstjenester over hele verden som AT&T, Fox, The Switch, ESPN, Perform Group, Global Connect, NEP og TDF. Norkring bidrar til nettverket med rundt 120 aksesspunkter i Norge.

17.09.2019
Gå globalt med tjenestene gjennom Norkring

Gjennom dette nettverket kan Norkring tilby et kontribusjons- og distribusjonsnettverk som gjør det mulig å levere live, lineært og filbasert medieinnhold over hele verden.

Tjenesten er tilpasset enkeltstående arrangementer så vel som lengre oppdrag.

-Dette gir Norkring en ny dimensjon i sports- og mediebransjen og gir oss muligheten til å utvide tjenestene våre til eksisterende og nye kunder, sier Ingvild Larner, CMO for Norkring.

Telstras globale infrastruktur inkluderer fiber, datasentre og skyplattformer, kombinert med nettverk, medieaktiviteter og kringkasting. Den innebærer naturlig forbindelse med satellitter og teleporter til nærmere 2500 aksesspunkter på store, regionale og vanskelig tilgjengelige steder, inkludert over 1000 medie- og sportskunder og 1500 arenaer samt mange av de beste sports- og underholdningsstedene globalt.

-Dette gir Norkring en ny dimensjon i sports- og mediebransjen og gir oss muligheten til å utvide tjenestene våre til eksisterende og nye kunder

Ingvild Larner, CMO of Norkring