Norkring

Gjenbruk av FM-sendere bekjemper barneekteskap i Malawi.

42 % av alle jenter under 18 år i Malawi blir utsatt for barneekteskap. Det gjør Plan og Norkring noe med.

20.06.2019
Gjenbruk av FM-sendere bekjemper barneekteskap i Malawi.

FM-nettet som inntil 2017 sørget for radiodekning i Norge, gir nå unge mennesker i hele Malawi radio og dermed viktig kunnskap om unges rettigheter. 14 radiosendere fra det demonterte FM-nettet i Norge sørger nå for dette.

I dag (torsdag 21. mars) ble det nye radionettet i Malawi lansert, noe som fører til at ungdomskanalen Timveni går fra 40 prosent til tilnærmet 100 prosent dekning i landet. Radio Timveni drives for og av ungdommer. Kanalen løfter fram unge stemmer i samfunnet og bruker radio for å gi kunnskap om hvordan og hvorfor bekjempe barneekteskap.

Det er selskapet Norkring, som eier, drifter og bygger ut kringkastingsnett i Norge, som har gitt FM-senderne i gave, slik at radio kan utgjøre en viktig forskjell.

– Dette er en viktig dag for Norkring, Plan International og Radio Timveni. Vi er glad for at våre gamle FM-sendere og vår kompetanse, gir barn og unge i Malawi nye muligheter. Våre ansatte brenner for radio og derfor er det godt å vite at vi kan bidra til at unge jenter ikke blir giftet bort, men istedet kan gå på skole og møte en fremtid som våre egne barn, sier Torbjørn Ø. Teigen, administrerende direktør i Norkring.

Våre ansatte brenner for radio og derfor er det godt å vite at vi kan bidra til at unge jenter ikke blir giftet bort.

Torbjørn Ø. Teigen, administrerende direktør i Norkring.

Til tross for at landet innførte lovforbud mot barneekteskap i 2017, foregår det hyppig. Det er dessuten vanskelig å nå ut med informasjon til befolkningen om lovendringen, blant annet på grunn av høy analfabetisme. Derfor er radio avgjørende for å spre ordet.

– Radio er den viktigste kanalen for å gjøre folk kjent med hvordan man skal bekjempe barneekteskap. Med 14 FM-sendere fra Norkring vil alle ungdommer i landet nå ha tilgang til radio. Vi er stolte av vår partner Norkring. Dette viser at partnerskap mellom bistandsorganisasjon og næringslivet er en nøkkel for å nå FNs bærekraftsmål om å stanse barneekteskap innen 2030, sier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge.

I Malawi er barneekteskap andelen blant de høyeste i Afrika. Den er 42 prosent ifølge Girls Not Brides, et globalt nettverk av organisasjoner som jobber mot barneekteskap. Snittalderen for befolkningen i landet er svært lav, og for å få til en positiv utvikling er det derfor kritisk at de unge får informasjon.