Norkring

Først i verden med varslingssystem til befolkningen over DAB

Torsdag var det demonstrasjon av befolkningsvarslingssystem via DAB i Flåm. Paneda, Norkring og Fram Web har samarbeidet om å lage et varslingssystem som bruker DAB som bærer for varslingen. Systemet gir økt redundans og sikkerhet for befolkningen da DAB-nettet er realisert på separat infrastruktur til sammenligning med Nødnett og mobilnettene.

29.11.2019
Først i verden med varslingssystem til befolkningen over DAB

Flåm er valgt som testlaboratorium fordi tettstedet gir mulighet for å øve på reelle scenarier. I fjellene over bygda råker Joasetbergi, et ustabilt fjellparti som kan rase i fjorden og skape en flodbølge. Fjellet er under kontinuerlig overvåkning. Bygda har 350 innbyggere og mottar årlig over 1,4 millioner turister.

Varslingssystemet ble benyttet til å øve på et evakuerings-scenario hvor det oppsto brann i batteripakken på kaia til den elektriske båten «Future of the Fjords». Tilstede på piloten var rundt 50 deltagere fra blålysetater og beredskaps-Norge. Via DAB-nettet tok systemet over skjermer i bygda, startet sirenevarsling med varslingsinformasjon via høytalere og ledelys som viste evakueringsveier. Parallelt gikk det ut varsling til innbyggerne i Flåm via sms og mail.

-Vi er svært fornøyd med demonstrasjonen som viser at teknologien fungerer og at både politi og brannvesen bekrefter at dette er et nyttig verktøy for dem. Gjennom demonstrasjonen fikk vi demonstrert at det er mulig å starte evakuering før nødetatene ankommer skadestedet, og slik sett kan spare menneskeliv og verdier, sier Geir Gjørsvik i Paneda, som leder utviklingsprosjektet.

Paneda har sammen med Norkring og Fram Web søkt Forskningsrådet om støtte til videreutvikling av systemet for nasjonal skala.

Gjennom demonstrasjonen fikk vi demonstrert at det er mulig å starte evakuering før nødetatene ankommer skadestedet, og slik sett kan spare menneskeliv og verdier.

Geir Gjørsvik i Paneda, som leder utviklingsprosjektet.