Norkring er et selskap med solid erfaring og høy kompetanse innen kringkasting.

Våre kvalifiserte medarbeidere gjør sitt ytterste for å innfri Norkrings forpliktelser ovenfor kundene, og vår lange erfaring understøtter Norkrings sterke og solide markedsposisjon.

Gjennom mange års erfaring har Norkring utviklet sin kjernekompetanse innen planlegging, utbygging og drift av nettverk, samt planlegging og administrasjon av frekvenser. Dette har gitt oss muligheten til å etablere Norkring også utenfor Norge.

kompetanse-article

Analoge og digitale nettverk
Norkring har gjennom utbyggingen av det analoge transmisjons- og distribusjonsnettverket av TV og radio for NRK opparbeidet seg en unik kompetanse. Etter utviklingen av kommersielle radio- og TV-kanaler har Norkring også bygget ut og drifter transmisjons- og distribusjonsnettverk for flere lokale TV- og radiostasjoner.

Over en periode på kun 24 måneder bygget Norkring det digitale bakkenettet for TV innenfor budsjett og tidsrammer. I 2007 var husstandsdekningen 80%. Innen utgangen av 2008 var dekningen 95% med 3 signalpakker og i 2010 var dekningen 95% med 5 signalpakker.