Norkring tilbyr innplassering av antenner og sendeutstyr på stasjoner i hele Norge.

Norkring eier 2100 sendestasjoner for bakkebasert kringkasting og tilbyr innplassering av antenner og utstyr fra kringkastere, mobiloperatører, bredbåndskunder, offentlige etater på disse stasjonene.

Er du ny kunde av Norkring, ta kontakt med salgsansvarlig på leie av plass til utstyr.
Ved forespørsel og bestilling av innplassering og entrepriseoppdrag: nk.samlokalisering@telenor.com
Gjeldende priser for innplassering ”Telelosji” finnes her: www.jara.no.

Forespørsler vil bli behandlet i løpet av 6 uker.

I forbindelse med innplassering på våre stasjonsanlegg tilbyr Norkring montasje og demontasje av utstyr.

Montasje av utstyr
Norkring tar ansvar for at montasjearbeidet tilfredsstiller kravene i avtale om Telelosji, Bilag 4 – Installasjon, montasje og drift. Kunden fristilles fra ansvar i forbindelse med montasjearbeidet på stasjonsanlegget. Du som kunde er kun ansvarlig for å fremskaffe nødvendig teknisk utstyr, kabler, festemateriell og plugger som skal monteres.

Demontasje av utstyr
Norkring tar ansvar for at demontasjearbeidet tilfredsstiller kravene i avtale om Telelosji, og at plikter ved demontasje er ivaretatt. Kunden fristilles fra ansvar forbundet med demontasjearbeidet på stasjonsanlegget.

Klikk for pristilbud

Egenmontasje og demontasje av utstyr
Ønsker kunden selv å montere og demontere eget utstyr, innplassert på Norkrings stasjoner, er kunden selv ansvarlig for klargjøring, installasjon og montasje. Norkring forbeholder seg retten til å kvalitetssikre at alt arbeid er utført i henhold til gjeldende krav.

Klikk for oversikt over regler og forbehold samt hvordan få tilgang til stasjonen.

Tilgang til stasjonsanlegg – Nøkkeltjeneste
Norkring tilbyr to alternativer for tilgang til våre stasjonsanlegg i forbindelse med innplassert utstyr.

Tilgang til stasjonsanleggene er regulert i Avtale om Telelosji. Kunder og entreprenører som skal utføre arbeid på stasjonene må ha gjennomført en prekvalifisering i forkant. Nøkkelavtalen er en del av Telelosji-avtalen og sikrer at Norkring har kontroll på og oversikt over hvem som har tilgang til stasjonsanleggene. Formålet er å øke sikkerheten på stasjonene og sikre at personell som trenger tilgang til Norkrings stasjonsanlegg får dette ved installasjon, feilretting og driftsarbeid.

Nøkkelavtale – Langtidsutlån
Avtalen innebærer langtidsutlån av nøkkelkort og nøkler til navngitte stasjoner i en angitt tidsperiode. Ansvarlig hos kunden for lånenøklene, må vedlikeholde og fremvise en oversikt over hvem som til enhver tid har nøkkelkort og nøkler.
For mer informasjon om nøkkelavtale:  hms-norkring@telenor.com

Nøkkelavtale – Korttidsutlån
Avtalen innebærer utlån av nøkkelkort og korttidsutlån av nøkler som gir tilgang til navngitte stasjoner. Ansvarlig hos kunden for lånenøklene, må vedlikeholde og fremvise en oversikt over hvem som til enhver tid har nøkkelkort og nøkler.
For mer informasjon om nøkkelavtale:  hms-norkring@telenor.com

Følgetjeneste
Har du behov for følgetjeneste til stasjonen kan dette avtales spesielt. Følgetjenesten innebærer tilgang til spesialkjøretøy der dette er påkrevd.  For bestilling av følgetjeneste, ta kontakt med Norkrings hovedentreprenør – Rejlers.

Bookingskjema for besøk på stasjon
Ved besøk på Norkrings stasjonsanlegg skal bookingskjemaet under fylles ut og sendes hms-norkring@telenor.com. Dette gjelder for arbeid og overnatting på stasjonen. Alle besøkende må følge sikkerhetsinstruksen og ordensreglene for opphold på stasjonene.

Bookingskjema Norkring
Sikkerhetsinstruks Norkring
HSE plan for this station
Ordensreglement for Norkrings stasjonsanlegg – Feb 2016

Leie av snøkjøretøy
Norkring har beltemaskiner for utleie på de fleste store stasjonsanleggene.
Utleie fordrer at fører av beltevogna har gjennomført kurs hos Norkring.
Pris for tur/retur NOK 17.000,-.

Bookingskjema Norkring
Prosedyre og Kjørebok for spesialkjøretøy
Sikkerhetsinstruks Norkring

innplassering-article