Norkring tilbyr drift og overvåking av tjenester og sendernett 24 timer i døgnet fra vårt overvåkingssenter på Fornebu. Med solid erfaring og kunnskap drifter vi et av Europas største nettverk med stor geografisk utstrekning i et land med utfordrende topografi og usikkert klima.

For å imøtekomme våre kunders behov, samt overvåke 3000 stasjoner, har vi tatt i bruk den nyeste teknologien i form av systemer for overvåking, problemløsing og vedlikehold. Erfarne medarbeidere med solid bakgrunn er tilgjengelig både på overvåkningsrommet og ute i felten.

drift_247-article

Basis Driftstjenester
Tjenesten innebærer 24/7 overvåking av hendelser i infrastruktur som kan medføre brudd på kundens tjenester, rapportering, varsling av status og tilgang til service-desk. Dette gir deg forutsigbarhet, samt rask og presis informasjon om hendelser.

Overvåking
Driftssenteret overvåker og koordinerer alarmer og planlagt arbeid på stasjon. Dette gir en rask oversikt over status og feilsituasjoner. Ved vedlikehold og oppgraderinger i Norkrings nett eller hos kraftleverandørene som vil påvirke tjenestene, sendes et eget varsel.

Rapportering
Alle registrerte hendelser som har berørt tjenesten rapporteres månedlig.

Varsling
Ved hendelser sender Driftssenteret ut varsel på e-post. Varselet inneholder:

  • Tidspunkt for registrert hendelse
  • Beskrivelse av hendelse, årsak og tiltak
  • Informasjon om berørt tjeneste, stasjonsnavn, kommune og fylke
  • Løpende status

Service-desk
Vår døgnbemannede service-desk har til enhver tid oppdatert informasjon om status og registrerte hendelser i nettet.

Tilleggstjenester

  • Overvåking, varsling og rapportering av innplassert utstyr
  • Feilretting innplassert utstyr
  • Vedlikehold innplassert utstyr
  • Rådgivning driftsprosesser (ITIL)