Salgskontakt leie av plass til utstyr
Petter Carlsen
epost: petter.carlsen@telenor.com
mobil: 909 67 911

Salgskontakter Medianettjenester
Torbjørn Østli
e-post: torbjorn.ostli@telenor.com
mobil: 415 14 550

Pål Kristiansen
e-post: pal.kristiansen@telenor.com
mobil: 950 83 038

Salgskontakter Kringkastingstjenester

TV – Digitalt bakkenett
Henrik Byremo
e-post: henrik.byremo@telenor.com
mobil: 415 21 906

Radio – DAB og FM
Jan Erik Hagelund
e-post: jan-erik.hagelund@telenor.com
mobil: 900 23 120

Radio – DAB
Dag Skarsgård
e-post: dag.skarsgard@telenor.com
mobil: 907 80 100