Hvert år den 13. februar markeres verdens radiodag, som er en offisiell FN dag. Radioen er det mediet som raskest når det største publikummet globalt. 94 % av alle voksne hører på radio hver uke. I en krisesituasjon eller ved naturkatastrofer er radioen det mediet som når ut med informasjon. Radioen kan med andre ord også redde liv.

Gjør en forskjell med radio!
Norkrings samarbeid med Plan International i Malawi er i samarbeid med Radio Timveni som bruker radio for å nå ut med viktige budskap for å endre holdninger rundt barneekteskap. I programmet trenes unge til å bli «journalister», de lærer seg å produsere godt innhold til radiosendinger, og de unge mobiliseres til «lytte-grupper» hvor de får lytte til viktig informasjon om barns rettigheter. I tillegg til dette er det flere andre tiltak som styrker unge i lokalsamfunnene.

Malawi er på 8. plass i verden i forhold til antall inngåtte barneekteskap og 50 prosent av landets kvinner i alderen 20-24 blir gift før de fyller 18 år. Mulanje som er det prosjektområdet Plan jobber i med dette programmet, finnes det høyeste nivå av barneekteskap i Malawi Rapporter viser at mellom 80-90 prosent av jentene er gift før de er 18 år (Human Rights Watch Report, 2014). Fattigdom og tradisjoner er hovedårsakene.

I dag brukes radio som en av hovedkanalene for informasjonsdeling og utdanning, men det er fortsatt slik at det er folk i de mest urbane strøkene som nås og ikke de mest avsidesliggende strøk hvor utfordringene er størst. Derfor jobber vi sammen på å se på løsninger for å nå ut til disse områdene også.

Les mer om verdens radiodag:

http://www.diamundialradio.org/