Tenk deg et arbeidsliv hvor man tilbringer mye av sin tid på fjelltopper, i all slags vær og under ekstreme forhold. I Norkring er det mange ansatte som har viet store deler av livet sitt for å gi det norske folk TV-bilder og radiolyd. Flere steder i landet bruker vi både snøkjøretøy og helikopter på grunn av beliggenhet og værmessige utfordringer.

Teknologi og utvikling er selvsagt viktige stikkord i denne sammenheng, men viktigst av alt er menneskene bak. Det er menneskelig kraft som gjør at DAB-nettet er bygget ut i hele Norges land og det er mennesker som har utført denne jobben med klimatiske og topografiske utfordringer tett på kroppen.

Ansatte i Norkring trålet landet på kryss og tvers, for å finne de 765 beste stedene å plassere radio-senderne i det nye DAB-nettet, slik at hele Norge kan få en bedre radiohverdag.