En dag på jobben for en Norkringansatt er allsidig og kontorpulten kan for noen være byttet ut med helikopterhjelm og målebil.

Norkring har i forbindelse med utbygging av DAB-nettene rullet ut 765 DAB-sendere over hele landet. For å sikre at det leveres dekning som avtalt og at antenneleveransen og montasjen er i henhold til planen gjøres det målinger rundt om i landet.

direkte_inne_fra_dabutbyggingen-article

Utsikt fra helikopter
Espen Lien i Norkring har enkelte perioder kontorplass i lufta hvor han gjør målinger fra et helikopter. Mange faktorer, deriblant vær og vind, spiller inn når man skal utføre arbeid med helikopter. Dagene kan bli lange og det er viktig å utnytte godt flyvær for å komme i mål.

Langs landeveien
Norkring foretar også målinger på bakken for å sjekke at dekningen er som beregnet. Denne jobben utføres fra målebiler installert med utstyr for å sjekke signalet.