Norkring formidler radio- og TV-signaler til lyttere og seere over hele landet.

Selskapet ble etablert i 1996 og er Norges største leverandør av bakkebaserte kringkastingstjenester. Gjennom årenes løp har Norkring bygget opp kompetanse innenfor kringkasting av radio og TV. Norkring eier og drifter de fleste senderinstallasjonene i Norge og tilbyr planlegging, utbygging og drifting av nettverk.

et_blikk_pa_norkring-article

Historien:

1956 Kringkastingskontoret i Televerket opprettes med formål å planlegge, bygge og drive et kringkasting- og fjernsynsnett for NRK i Norge som er eneste tilbyder radio- og fjernsynsprogrammer.

1960 Utbyggingen av et landsomfattende TV-nett starter, etterfulgt av tiår med oppdateringer og utbedringer

1992 TV2 -nettet bygges

1996 Selskapet Norkring etableres (40% Telenor og 60% NRK)

1999 Telenor kjøper seg ytterligere opp i selskapet og Norkring blir et heleid Telenor-selskap

1999 Utbyggingen av det digitale bakkenettet for radio (DAB) begynner

2006 Utbygging av det digitale bakkenettet for TV (DTT) begynner

2009 Norkring Belgia etablert

2012 Utbygging av verdens mest omfattende DAB-nettbakkenett
Riksdekkende – 90 % befolkningsdekning
Regionsdekkende – 99,5 % befolkningsdekning